Freddy Fjellheim //

FLYTENDE I RYKK OG NAPP \ INTRO

Den nye litteraturen blir interaktiv, zoomet og verbal: Første bok av Varslerens ansikt foreligger her som almenning, med video- og lydfiler integrert i det litterære landskapet.

Leserne inviteres til å utveksle med forfatteren, f.eks. ved å komme med konkrete innspill. Slik kan du kanskje få innflytelse over teksten og et løpende innblikk i forfatterens arbeid. Du har også muligheten til å foreslå opplesninger fra teksten, dvs. at jeg legger inn video- og lydfiler slik at leser og forfatter et øyeblikk kan møtes i et felles univers. Hvilket navn kan dette universet ha?

Dette saklitterære arbeidet skal være i åpen og kontinuerlig forandring på detaljnivå inntil verket er avsluttet. Det utstilles som et gammelt tempel, en kirkeruin, et grottesystem, en veddeløpsbane, et flunkende nytt verksted for arbeiderklassens grundige lesere og andre som vedkjenner seg sin klasse.

Første bok tar for seg varslerens barndom og første naturlesning, i lys av det kulturelt sett voldelig-mimetiske forholdet mellom far og sønn (bl.a. basert på René Girards bok «Oedipus Unbound»). Det skjer gjennom filosofiske refleksjoner, analytisk prosa, noveller, fortellinger, pamfletter, korte essays, dagboksnotater og dikt-sykluser, alt i parallelle universer.

Lesning er et gjensidig naturforhold. Ikke bare prøver enkeltmennesket å lese naturen, men naturen leser mennesket som bare én av mange artsgrupper. / Neste utgivelse i serien er ventet i januar 2021 med en rekke nye overraskelser –

FRA FORORDET

En organisk skrift henviser både på skrivemåte og en viss omdannelsens kraft som ikke fornekter mørket og ikke tilber lyset, men lar seg opplyse gjennom lesningens lette arbeid og tålmodighet, i pur mottakelighet, siden lyset og mørket har ulike bølgefrekvenser og kroppene våre ble skapt i dette uopphørlige krysningspunktet.

/

FRA GRUNNTEKSTEN

Den som varsler bringer gys gjennom alt som yngler i mørket og kaver mot livets trange lysportal. Mange mennesker vil anse det som en menneskerett å få ha sine handlingers tusmørke i fred, om enn en falsk fred. Inngår mennesker i maktrelasjoner, vil dette tussmørket være selve betingelsen for å handle.

Derfor er varslerens opplysninger så truende, både for menneskers falske selv og for maktforbindelsenes mørklagte begrunnelser, offentlige eller private. Det viser også debatten om virkelighetslitteraturen.

HYPER

Hvem er det som uavlatelig bryter inn i denne diskursen, gjør oppdagelser, utvider og stryker, presiserer og tilføyer? Erfaringene var en gang mine, men ikke ordene slik de  formes her. En ukjent ghost-writer, en opprørsk konkurrent så from at selv ansiktets fine rynker gjøres usynlige?

FRA LITTERATUREN / 1. epilogg

Hannen skjenker meg et kyss på hodet. Løfter kroppen min høyt. Rommet krenger. Vi ler i deg. Så dumper menneskehannen meg på mitt teppefengsel. «Hysj, pappa skal sove». Jeg kribler etter menneskekontakt. Det klør og svir, smerter og glir. Dag etter dag. Livet er kjedelig. Dagen er bak glass. Natten en stall. Skal vi leve et sånt liv? Skal vi begynne livet med å miste alt?

DIMITIJ KALKOVSKIJ OG FASANENE / fra 2. epilogg

Var fyrst Myskijns ærlighet noe annet enn ville kroppslige impulser? Nymotens spekulasjoner. Ingen er gitt å si hvilken menneskelig atferd som fremskynder de skapende forskjellene, forskjellene som gir rom for å vokse som menneske, kjempe for rettferd og utvikle sine talenter. 

Dmitrij hørte på mine innspill med et fjernt smil i øynene, og ble så stille. Det var da jeg kom til å vende meg mot ham, etter å ha sett lenge ut av vinduet mot den snøtunge bakhagen. «Hvordan forstår du løgn?», spurte jeg, intetanende om hva som ventet meg. Dmitrij skulle til å svare, men ordene bremset opp. Han ble sittende med halvåpen munn, rødmet stadig mer, flakket med blikket i alle retninger, før han, etter en kjempende taushet, svarte: «Jeg vet ikke». Han sendte meg et fortvilet blikk, pustet anstrengt, reiste seg og forlot arbeidsværelset. Det er denne samtalen jeg har i tankene når jeg for første gang åpner døren til rommet hans. Jeg gjør det på innskytelse, som om erindringen av samtalen om løgn og sannhet har påskyndet meg. Rommet er så ryddig at det kan se ut som om ingen bor her. 

SELVUTLEVERINGER

Første skoledag fikk jeg et syn. Jeg så lyset i alle mine medelever. Kameraten min fra nabopulten kikket forundret bort på meg. Kanskje hadde han aldri før sett noen se? Det var som om jeg tok fyr på hver eneste finger. Kroppen skalv. Flere av barna kikket i min retning, andre vendte seg stille vekk. Inngivelsen varte bare i ti sekunder, men rommet ble merket. Jeg så alle ansiktene rundt meg. Lærerens blikk var spørrende, det ser jeg i dag, som om den gamle lærerinnen ble et barn. Læreren stoppet å snakke, alt var blikk stille, rommet tok friminutt. På hjemveien fulgte kameraten min meg med vaktsomme øyne, men fikk ikke frem et ord. Ikke jeg heller. Den stillheten endret alt. La meg slik fortsette viografien med første innholdsfortegnelse:

/ UNDERSØKENDE LITTERATUR  

Forskrift.

Barnearbeid. Filosofiske sennepsfrø

/ Fritt fall i lyseblått og hvitt

Sakpoetiske sekvenser

/ Dmitrij Kalkovskij og fasanene

/ Østenfor sol og vestenfor dynamitt

Anti-ødipale momenter

2ndre bok. : Januar 2022

FORARBEID:


Copyright: Freddy Fjellheim / Poesihuset

ISBN 978-82-692457-0-7  

1.utgave, 2021

Forsidedesign: Espen Brække Grønberg / Freddy Fjellheim

GIF: Espen Brække Grønberg

Grafisk blad: El Valencia, ca. 1989

Originalmanus satt i Lyon Txt. 11/16 / Garamond 11

I meldingsfeltet nedenfor kan du ytre deg om boka og gi forslag til endringer. Lesere med forslag som NB tas til følge vil få tilbud om å bli oppført på en Medforfatter-liste. Denne blir publisert i siste utgivelse, om noen kjenner seg frie nok til å ta ordet. Vær frimodige! /Du kan også komme med ett ønske om opplesninger av et avsnitt eller et dikt i manus: Lyd- og video-innspillinger vil forøvrig også komme uanmeldt på ulike steder i teksten. / VELKOMMEN!