Freddy Fjellheim //

FLYTENDE I RYKK OG NAPP \ INTRO

Bok I og II foreligger nå i samlet utgave. Bok III utkommer ultimo 2022 //

Den nye litteraturen blir interaktiv, zoomet og verbal: Første og andre bok av Varslerens ansikt foreligger her som almenning, med video- og lydfiler integrert i det litterære landskapet.

Leserne inviteres til å utveksle med forfatteren, f.eks. ved å komme med konkrete innspill. Slik kan du kanskje få innflytelse over teksten og et løpende innblikk i forfatterens arbeid. Du har også muligheten til å foreslå opplesninger fra teksten, dvs. at jeg legger inn video- og lydfiler slik at leser og forfatter et øyeblikk kan møtes i et felles univers. Hvilket navn kan stemme dette universet?

Dette sakpoetiske arbeidet skal være i åpen og kontinuerlig forandring på detaljnivå inntil verket er avsluttet. Det utstilles som et gammelt tempel, en kirkeruin, et grottesystem, en veddeløpsbane, et flunkende nytt verksted for arbeiderklassens grundige lesere og andre som vedkjenner seg sin klasse.

Første bok tar for seg varslerens barndom og første naturlesning, i lys av det kulturelt sett voldelig-mimetiske forholdet mellom far og sønn (bl.a. basert på René Girards bok «Oedipus Unbound»). Det skjer gjennom filosofiske refleksjoner, poetisk prosa, noveller, fortellinger, pamfletter, korte essays, dagboksnotater og dikt-sykluser, alt i parallelle universer.

Lesning er et gjensidig naturforhold. Ikke bare prøver enkeltmennesket å lese naturen, men naturen leser mennesket som bare én av mange artsgrupper. / Siste utgivelse i serien er ventet i løpet av 2022.

FRA FORORDET

En organisk skrift henviser både på skrivemåte og en viss omdannelsens kraft som ikke fornekter mørket og ikke tilber lyset, men lar seg opplyse gjennom lesningens lette arbeid og tålmodighet, i pur mottakelighet, siden lyset og mørket har ulike bølgefrekvenser og kroppene våre ble skapt i dette uopphørlige krysningspunktet.

/

FRA GRUNNTEKSTEN

Den som varsler bringer gys gjennom alt som yngler i mørket og kaver mot livets trange lysportal. Mange mennesker vil anse det som en menneskerett å få ha sine handlingers tusmørke i fred, om enn en falsk fred. Inngår mennesker i maktrelasjoner, vil dette tussmørket være selve betingelsen for å handle.

Derfor er varslerens opplysninger så truende, både for menneskers falske selv og for maktforbindelsenes mørklagte begrunnelser, offentlige eller private. Det viser også debatten om virkelighetslitteraturen og andre mimetiske fall inn i fortiden. Varslerens ansikt undergraver illusjonenes litteratur og gjennomlyser språkets mørke med kontemplativ tålmodighet og fremtidskraft.

HYPER

Hvem er det som uavlatelig bryter inn i dette universet, utvider og stryker, presiserer og tilføyer? Erfaringene var en gang mine, men ikke ordene slik de  formes her. En ukjent ghost-writer, en opprørsk forfatterkonkurrent så from at selv ansiktets fine rynker må gjøres usynlige?

FRA LITTERATUREN ///

DIMITIJ KALKOVSKIJ OG FASANENE / fra 2. epilogg

Var fyrst Myskijns ærlighet noe annet enn ville kroppslige impulser? Nymotens spekulasjoner. Ingen er gitt å si hvilken menneskelig atferd som fremskynder de skapende forskjellene, forskjellene som gir rom for å vokse som menneske, kjempe for rettferd og utvikle sine talenter. 

Dmitrij hørte på mine innspill med et fjernt smil i øynene, og ble så stille. Det var da jeg kom til å vende meg mot ham, etter å ha sett lenge ut av vinduet mot den snøtunge bakhagen. «Hvordan forstår du løgn?», spurte jeg, intetanende om hva som ventet meg. Dmitrij skulle til å svare, men ordene bremset opp. Han ble sittende med halvåpen munn, rødmet stadig mer, flakket med blikket i alle retninger, før han, etter en kjempende taushet, svarte: «Jeg vet ikke». Han sendte meg et fortvilet blikk, pustet anstrengt, reiste seg og forlot arbeidsværelset. Det er denne samtalen jeg har i tankene når jeg for første gang åpner døren til rommet hans. Jeg gjør det på innskytelse, som om erindringen av samtalen om løgn og sannhet har påskyndet meg. Rommet er så ryddig at det kan se ut som om ingen bor her. 

SELVUTLEVERINGER

Første skoledag fikk jeg et syn. Jeg så lyset i alle mine medelever. Kameraten min fra nabopulten kikket forundret bort på meg. Kanskje hadde han aldri før sett noen se? Det var som om jeg tok fyr på hver eneste finger. Kroppen skalv. Flere av barna kikket i min retning, andre vendte seg stille vekk. Inngivelsen varte bare i ti sekunder, men rommet ble merket. Jeg så alle ansiktene rundt meg. Lærerens blikk var spørrende, det ser jeg i dag, som om den gamle lærerinnen ble et barn. Læreren stoppet å snakke, alt var blikk stille, rommet tok friminutt. På hjemveien fulgte kameraten min meg med vaktsomme øyne, men fikk ikke frem et ord. Ikke jeg heller. Den stillheten endret alt.

SVAKHETENS VI

Svakhet taler i et trestemt kor. 

Dette kosmiske koret har bass-stemmer fra fortiden, tenorer fra nåtiden og kastrat-sangere fra fremtiden. Klangen er tidløs, lik en buddhistisk sirkelsang med tolvtoneteknikk og stillhetens slagverk. 

Svakhet er det motsatte av ettergivenhet, slik ydmykhet er det motsatte av brutalitet. Svakhet er et høyvibrant synsegenskap som egner seg til å skanne mentale forbrytelser, som er vår tids forbrytelser, lik en sang som tolker sine sangere og stemmer ut den som synger sentimentalt. 

Mette og raske mennesker tror seg være fritatt for skyld. Det gjelder også de frommeste poeter. «Skyld» er et tabu som dypkulturelt sett er formulert i de greske tragediene, i utallige riter, messer og seremonier gjennom tidene, men som i vårt forbrukersamfunn er henvist til atferdspsykologien og annen wall talk. Fransiskaneren Scotus lærer oss at Jesus kom for å vise Guds uendelige kjærlighet, ikke menneskers uendelige syndighet. Prestasjoner, meritter, karriere har ingen plass i et modent menneske, annet enn som vendingen til uendelig kjærlighet. Mangelsykdommen de mette og raske lider av kunne kalles gjensidighetsvegring.

BLIKKETS VENDEPUNKT

Varslingens første bud: Se på folk med respekt, men la deg ikke skremme av geip, irritasjonsmimikk, hån, fordømmelse eller mistenkeliggjøring, om blikkene er aldri så ubehagelige å møte. Varslere må lære seg å registrere alle forhold, også ansiktsuttrykk, talemåter og fortielser. Folk kjenner ubehag over det som er ubehagelig å vite. Kunsten er å gjennomskue sitt eget ubehag. Jeg er så privilegert å ha kjent noen slike lyttende mennesker. De har ikke bare bidratt til å redde mitt liv, men gitt mine ofte fåfengte anstrengelser verdighet. Jeg blir båret som et barn av en gammel verdighetskultur, i en frådende bølge, over en blankskurt strand.

// La meg slik fortsette viografien med innholdsfortegnelser til første og andre bok:

/ UNDERSØKENDE LITTERATUR  

1.BOK

Forskrift.

Barnearbeid. Filosofiske sennepsfrøepilogg

1.epilogg / Fritt fall i lyseblått og hvitt

Sakpoetiske sekvenser

2. epilogg/ Dmitrij Kalkovskij og fasanene

3.epilogg / Østenfor sol og vestenfor dynamitt

Anti-ødipale momenter

2.BOK

Forskrift

Hvit tragedie

Østenfor sol og vestenfor dynamitt / 4. epilogg

Ødipus, samtaler, fragment

Østenfor sol og vestenfor dynamitt / 5.epilogg 

Poesitråd

Østenfor sol og vestenfor dynamitt / 6.epilogg


Copyright: Freddy Fjellheim / Poesihuset

ISBN 978-82-692457-0-7  

2.utgave, 2022

Forsidedesign: Espen Brække Grønberg / Freddy Fjellheim

GIF: Espen Brække Grønberg

Grafisk blad: El Valencia, ca. 1989

Originalmanus satt i Lyon Txt. 11/16 / Garamond 11

I meldingsfeltet nedenfor kan du ytre deg om boka og gi forslag til endringer. Lesere med forslag som NB tas til følge vil få tilbud om å bli oppført på en Medforfatter-liste. Denne blir publisert i siste utgivelse. Vær frimodige! /Du kan også komme med ett ønske om opplesninger av et avsnitt eller et dikt i manus: Lyd- og video-innspillinger vil forøvrig også komme uanmeldt på ulike steder i teksten. / VELKOMMEN!

COPYRIGHTS: POESIHUSET / ORG. NR. 911573768 / KONTAKT: FREDFJELL@GMAIL.COM / KJØPSBETINGELSER OG RETTIGHETER / NB: INGEN ANGRERETT FOR DETTE PRODUKTET /